RizVN LoginΑπολογισμός Ελληνο- Τουρκικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος 2012

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

17:30-18:00

Προσέλευση

18:00- 19:00

 1. Διαπίστωση απαρτίας από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνο- Τουρκικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος
 2. Εκλογή Προέδρου και Γενικού Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης
 3. Χαιρετισμός Προέδρου- Επικύρωση απόφασης αναδιάρθρωσης Διοικητικού Συμβουλίου
 4. Απολογισμός δραστηριοτήτων 2011-2012 από τον Γενικό Γραμματέα
 5. Προγραμματισμός Δράσεων για το 2013 από την Αντιπρόεδρο
 6. Οικονομικός Απολογισμός για το 2012 από τον Ταμία
 7. Προϋπολογισμός για το 2013 από τον Ταμία
 8. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
 9. Απαλλαγή Δ.Σ. από ευθύνες για 2012-2013
 10. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
  1. Να επανενεργοποιήσει ήδη υπάρχουσες πρωτοβουλίες διμερούς οικονομικής συνεργασίας, δημιουργώντας ένα σταθερό πλαίσιο επιχειρηματικού διαλόγου ανάμεσα στις δύο κοινότητες,
  2. Να αναδείξει συγκεκριμένες προτεραιότητες, ενδιαφέροντα, αλλά και προβλήματα που αντιμετωπίζει η κάθε πλευρά, προτείνοντας, παράλληλα, συγκεκριμένες λύσεις, και προχωρώντας σε διαβουλεύσεις με τον δημόσιο τομέα για την υιοθέτησή τους,
  3. Να λειτουργήσει ως μοντέλο διμερούς συνεργασίας ανάμεσα στις επιχειρηματικές κοινότητες της περιοχής, ώστε να ενταθεί η διασυνοριακή οικονομική συνεργασία στη ΝΑ Ευρώπη.
   1. Κ.Ε.Ε.Ε. -  Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας
   2. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. - Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας
   3. Ε.Σ.Ε.Ε. - Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου
   4. Σ.Ε.Β.Ε. - Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος
   5. Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ε. - Ομοσπονδία Εμπόρων, Βιοτεχνών και Επαγγελματικών Σωματείων Έβρου.
   6. Ε.Σ.Α. - Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης
   7. Ενέργεια και φυσικοί πόροι
   8. Υποδομή διαμεταφορών
   9. Διαμεταφορές στον αγροτικό τομέα
   10. Τεχνολογία και τηλεπικοινωνίες
   11. Πράσινη επιχειρηματικότητα

19:00-19:30

Συζήτηση

19:30-19:45

Φανερή ψηφοφορία για την έγκριση πεπραγμένων του 2012, του απολογισμού του 2012, της έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής του 2012, του προϋπολογισμού του 2013 και του σχεδιασμού δράσεων του 2013

19:45-20:00

Ανοιχτή Συζήτηση

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2012

Το Ελληνο- Τουρκικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος παρά τις δύσκολες συγκυρίες προσπάθησε και κατόρθωσε και το 2012 να εκπληρώσει έναν από τους βασικούς του στόχους, την εξυπηρέτηση και ενίσχυση της δραστηριότητας των μελών του. Η στήριξη των μελών του Επιμελητηρίου μέσα από δράσεις όπως ημερίδες, συνέδρια, αναζήτηση πληροφοριών, ανεύρεση συνεργατών, προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, ήταν και θα παραμείνει ο βασικότερος στόχος του Επιμελητηρίου.

Οι σχέσεις Ελλάδας- Τουρκίας εξακολουθούν να έχουν ανοδική ανοδική πορεία, με το ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών να αγγίζει σύμφωνα με στοιχεία τα 4.1 δις δολλάρια το 2011 και τις προβλέψεις να είναι παραπάνω από ευοίωνες για τα επόμενα χρόνια. Όπως υποδεικνύουν τα στοιχεία το κλίμα που έχει διαμορφωθεί είναι πρόσφορο και οι εμπορικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες ανάμεσα στις δύο γειτονικές χώρες θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται. 

Το Ελληνο – Τουρκικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος θα επιδιώξει, όπως έκανε μέχρι τώρα, τη δυναμική συμμετοχή και εμπλοκή του στη διαμόρφωση των εμπορικών και επιχειρηματικών συνεργασιών, συνεργειών και επενδύσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και ευελπιστεί ότι τα μέλη του θα εξακολουθήσουν να  αποτελούν την κινητήριο δυναμή του στην προσπάθεια αυτή.

Στον απολογισμό του 2012, όπως αυτός παρατίθεται παρακάτω, αποτυπώνεται η δράση του Επιμελητηρίου και οι προσπάθειες που έγιναν για την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν την προηγούμενη χρονιά. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το Επιμελητήριο κατάφερε να υλοποιήσει έναν ικανοποιητικό αριθμό δράσεων πάρα τους περιορισμένους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους.

Δράση:

Εξαγωγές με Κέρδος

Ημερομηνία:

27 Μαρτίου 2012

Το Ελληνο-Τουρκικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και το ICBSCollege διοργάνωσε ημερίδα με θέμα: «Εξαγωγές με Κέρδος», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου 2012, στις 18:30, στο συνεδριακό κέντρο του ICBSThessalonikiBusinessCollege.

Σκοπός της ημερίδας ήταν να εξεταστούν οι δυνατότητες που υπάρχουν για συνεργασίες μεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στην Τουρκία, με έμφαση στις εξαγωγές, καθώς και η σκιαγράφηση ενός πρακτικού οδηγού με βήματα τα οποία μπορούν να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις για την καλύτερη τοποθέτηση και δραστηριοποίηση τους στην αντίστοιχη γειτονική αγορά.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, κ. Δημήτρης Λακασάς, στην ομιλία του τόνισε την σημασία του δόγματος «Παράγω και Εξάγω», διευκρινίζοντας ότι έχοντας μια ανταγωνιστική παραγωγή που να στηρίζεται σε σωστές βάσεις μπορούν οι επιχειρήσεις να διεκδικούν μερίδιο στις διεθνείς αγορές. Ο Αντιπρόεδρος του Ελληνο - Τουρκικού Επιμελητήριου, κ. Δημήτρης Συμεωνίδης, παρουσίασε τις υποστηρικτικές ενέργειες του Επιμελητηρίου, τονίζοντας τις σημαντικές δυνατότητες που προσφέρονται κυρίως για τους εξαγωγείς από τη Βόρεια Ελλάδα. Ο Πρόεδρος του ICBS, Ρήγας Τζελέπογλου, αναφέρθηκε στη σημασία της κατάλληλης και με σύγχρονο περιεχόμενο εκπαίδευσης για την υποστήριξη των εξαγωγών. Τα πρακτικά βήματα και τις κατάλληλες υπηρεσίες για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας του ΣΕΒΕ και μέλος του Ελληνο- Τουρκικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος, κ. Γεδεών Βούλης. Ο κ. Abdulkadir Kahraman, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της TUSKON παρουσίασε τη δραστηριότητα της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών και Βιομηχάνων Τουρκίας και έδωσε πρακτικές πληροφορίες για επιτυχημένες εξαγωγές προς την Τουρκία. Ο Ακαδημαικός Διευθυντής του ICBS, κ. Χρήστος Μαλαβάκης, αναπτύσσοντας τις προϋποθέσεις και τους όρους για μια κερδοφόρα, ανταγωνιστική και διατηρήσιμη λειτουργία της εξαγωγικής επιχείρησης πρότεινε τις αναγκαίες κατευθύνσεις στρατηγικής για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων και έκανε προτάσεις για την επιτυχημένη και επικερδή, με αποτελεσματικότητα λειτουργία των εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Το συμπέρασμα της ημερίδας δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από την έκδηλη πλέον ανάγκη που υπάρχει για στροφή προς τις εξαγωγές και ειδικότερα σε μια χώρα όπως η γειτονική Τουρκία, η οποία τα τελευταία χρόνια σημειώνει αξιοσημείωτη ανάπτυξη.

Δράση:

Business Advisory Council - “Leadership Against Crisis”- “Meeting on the Greek – Turkish Business Relations”  

Ημερομηνία:

31 Μαΐου-01 Ιουνίου 2012

Το Ελληνο- Τουρκικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος, μετά από σχετική πρόσκληση του BusinessAdvisoryCouncil για τον εορτασμό των 15 χρόνων από την ίδρυση του, μέσω του Επίτιμου Προέδρου του κ. Νικόλαου Ευθυμιάδη, συμμετείχε στο συνέδριο «LeadershipAgainstCrisis» με παράλληλη διοργάνωση στρογγυλής τράπεζας, «MeetingontheGreekTurkishBusinessRelations», στη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν αποκλειστικά και εκτεταμένα οι Ελληνο – Τουρκικές Επιχειρηματικές Σχέσεις .  Επιγραμματικά αναφέρεται ότι το Επιχειρηματικό Συμβούλιο για τη ΝΑ Ευρώπη (BusinessAdvisoryCouncilforSoutheasternEuropeBACSEE) αποτελεί διεθνές δίκτυο επιχειρηματιών και επενδυτών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε διάφορους τομείς (εμπόριο, κατασκευές, ενέργεια, τράπεζες, αγροτοβιομηχανία, κα). Προτεραιότητές του είναι η βελτίωση της συνεργασίας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, η διευκόλυνση της διασυνοριακής συνεργασίας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η καταπολέμηση της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας, η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, η ανάπτυξη των υποδομών και η προώθηση του εμπορίου και των επενδύσεων. Να σημειώσουμε ότι κεντρικός ομιλητής του συνεδρίου ήταν ο κ. MuhtarKent, Διευθύνων Σύμβουλος, CocaColaCompany.

Οι στόχοι της στραγγυλής τράπεζας που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε ‘Ελληνες και Τούρκους επιχειρηματίες ήταν οι εξής τρείς:

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους ομιλητές του Ελληνο – Τουρκικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος ήταν οι κ.κ. TevfikBilgen, CEO, BilgenDisTicaretLtd, EnginDenizmen, ManagingDirector, Paper & PackagingGroupofCompanies, Cucurova- SCA, TanerKirci, BoydakForeignTrade, OznurOzenis, SeniorCountryManager,T.C. ZiraatBanksasiA.S., ErtenMehmetNazmi, Chairman, EurobankTekfen, Πάρης Κοκορότσικος, CEO, Ευρωσύμβουλοι Α.Ε, Δημήτριος Παπανικολάου, Πρόεδρος Ελληνο – Τουρκικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου, Γεώργιος Μυλωνάς, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Αλουμίλ Α.Ε., Ευθύμιος Ναλμπάνης, Μέλος Δ.Σ. & Εμπορικός Διευθυντής, ΜΕΛ Α.Ε. – PAKGroup, Βασίλης Καφάτος, Συναίτερος, DeloitteBusinessSolutionsS.A., Άγγελος Τσατσούλης, Διευθύνων Σύμβουλος, Royal Τσατσούλης Α.Ε., Γεδεών Βούλης, Πρόεδρος, Βούλης Χημικά και Δημήτριος Συμεωνίδης, Αντιπρόεδρος Ελληνο – Τουρκικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος. Το συντονισμό της στρογγυλής τράπεζας είχαν η κα. Αίνη Μιχαηλίδου, Αντιπρόεδρος, Ελληνο – Τουρκικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος και ο κ. SelimEgeli, Πρόεδρος, Τουρκο – Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου, Συμβούλιο Εξωτερικών Οικονομικών Σχέσεων (DEIK).

Το συμπέρασμα που προέκυψε μέσα από τη συζήτηση δεν ήταν άλλο από ότι η δυναμική των ελληνοτουρκικών επιχειρηματικών σχέσεων ακολουθεί ανοδική πορεία. Το ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας από τα 400 εκατ. δολάρια το 1999 έφτασε τα 5 δις δολάρια το 2012. Προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν ανάμεσα στις δύο πλευρές. Πιο συγκεκριμένα κάποια από τα προβλήματα τα οποία αναφέρθηκαν από τους παριστάμενους στην στρογγυλή τράπεζα ήταν τα εξής:

Α. Προβλήματα που συνάντησαν οι Έλληνες επιχειρηματίες στην Τουρκία:

- Αθέμιτος ανταγωνισμός από τοπικές εταιρείες

- Προβλήματα με τις Αρχές

- Δυσκολία στην αδειοδότηση εταιρειών

- Προβλήματα στην απόκτηση άδειας εργασίας για προσωπικό

Β. Προβλήματα που συνάντησαν οι Τούρκοι επιχειρηματίες στην Ελλάδα:

- Δυσκολία στην απόκτηση άδειας παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα (8 μήνες αναμονή)

- Γραφειοκρατία

- Δυσκολία στην βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση των εταιρειών λόγω της οικονομικής αστάθειας

Πέρα από την διατύπωση των δυσκολιών που αντιμετώπισαν, οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν και στα θετικά στοιχεία της συνεργασίας Ελληνικών και Τουρκικών επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα με το ανθρώπινο δυναμικό των εταιρειών που εξαγόρασαν ή με τις οποίες συνεργάστηκαν, παρεμβαίνοντας μόνο στο διοικητικό και συμβουλευτικό κομμάτι των εταιρειών. Επιπλέον, πολλοί από τους ομιλητές ανέφεραν ότι με τους κατάλληλους συνεργάτες επέλυσαν τα γραφειοκρατικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν στην Ελλάδα ή την Τουρκία αντίστοιχα, με παράδειγμα Ελληνική εταιρεία η οποία κατάφερε να θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο της στη γειτονική χώρα μέσα σε τρεις μήνες. Παρά την κρίσιμη οικονομική συγκυρία στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα, εκφράστηκε η κοινή πεποίθηση από τους Τούρκους ομιλητές ότι οι δύο χώρες πρέπει να συνεχίσουν την συνεργασία τους, με περίπτωση εκπροσώπου Τουρκικής εταιρείας  ο οποίος ανέφερε ότι την περίοδο που άρχισαν να διαφαίνονται τα σημάδια της κρίσης, η εταιρεία του αποφάσισε να επεκτείνει την δραστηριότητα της στην Ελλάδα αντί να τη μειώσει. Τέλος, ανάμεσα στα θετικά στοιχεία που αποτυπώθηκαν στη διάρκεια της συζήτησης ήταν το έντονο ενδιαφέρον Τουρκικών εταιρειών για τις ιδιωτικοποιήσεις. 

Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου οι δυο πλευρές συμφώνησαν σε κοινή πρόταση άρσης των υφιστάμενων εμποδίων για τις επενδύσεις και αναφέρθηκαν στις προόδους που έχουν σημειωθεί κυρίως την τελευταία δεκαετία, η οποία αποτυπώνεται κυρίως στην αύξηση των εισαγωγών και εξαγωγών μεταξύ των δύο χωρών κυρίως μετά το 1999.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις εισηγήσεις στο συνέδριο φάνηκε η διάθεση της Κομισιόν να στείλει ένα θετικό μήνυμα για την περιοχή των Βαλκανίων για τη στήριξη του ιδιωτικού τομέα. Με ειδικές δράσεις για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, προγράμματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πρόσβαση στη χρηματοδότηση, τεχνική βοήθεια και στήριξη των καινοτομικών και τεχνολογικών δράσεων.  

Δράση:

ALEXPO  

Ημερομηνία:

13-16 Ιουλίου 2012

Το Ελληνο –Τουρκικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος συμμετείχε στην 15η Διεθνή Έκθεση Αλεξανδρούπολης ''Alexpo'' ΕΒΡΟΣ-ΕΛΛΑΔΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 13 έως 16 Ιουλίου 2012, στοχεύοντας στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής μέσω της προβολής του επιχειρηματικού δυναμικού της. Επιμελητήρια ξένων χωρών, εκπρόσωποι διμερών επιμελητηριακών θεσμών και εμπορικών οργανώσεων, επιχειρηματίες από τρίτες χώρες, εκπρόσωποι κρατών κλήθηκαν για πρώτη φορά να ενισχύσουν με την παρουσία τους την έκθεση της πρωτεύουσας του Έβρου, προσδίδοντας της για πρώτη φορά διεθνή χαρακτήρα.

Ο εξωστρεφής προσανατολισμός της Έκθεσης και ταυτόχρονα η προβολή της δημιουργικής επιχειρηματικότητας ως κεντρικού άξονα της Διεθνούς Έκθεσης ''Alexpo'', αποτέλεσαν σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχημα παραγωγής θετικών επιπτώσεων στην ευρύτερη περιοχή,.

Παράλληλα αναγνωρίζοντας το σημαντικότατο ρόλο που διατελούν οι Οικονομικοί και Εμπορικοί Σύμβουλοι-Ακόλουθοι της Ελλάδας, που δραστηριοποιούνται σε χώρες του εξωτερικού και λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχείς πρωτοβουλίες τους σε θέματα επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας, το Σάββατο 14 Ιουλίου 2012 προγραμματίστηκε στο κτίριο του Επιμελητηρίου ειδική επιχειρηματική εκδήλωση ''Ημέρα Πληροφόρησης Επιχειρηματιών'' σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας (Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης) και υπό την αιγίδα του ΟΠΕ (Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου).Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Προϊστάμενος της Β8 Διεύθυνσης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Κουτσοδήμος Γεώργιος, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΕ κ. Καλαμπόκης Αλκιβιάδης και στελέχη Ο.Ε.Υ. (Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων) του Υπουργείου Εξωτερικών που δραστηριοποιούνται στις χώρες Τουρκία (ο κ. Καρκάνης Ιωάννης Εμπορικός Ακόλουθος), Ρωσία (κ. Λιόντος Σπυρίδων Εμπορικός Ακόλουθος) , Γερμανία (κ. Κουναλάκης Χαράλαμπος Εμπορικός Ακόλουθος), Ουκρανία (κ. Παπακωνσταντινίδης Λεωνίδας Εμπορικός Ακόλουθος), Ρουμανία (κα. Κουσκούτη Βασιλική Εμπορική Ακόλουθος), Πολωνία (κ. Ξυπολιάς Θεόδωρος Εμπορικός Ακόλουθος) και Βουλγαρία (κα. Βούλγαρη Θεολογία Εμπορική Ακόλουθος) και ενημέρωσαν αναλυτικά τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων για τις δυνατότητες ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν από τον κύριο Δημήτριο Ζώμα στέλεχος της Ειδικής Γραμματείας Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εξωτερικών, όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα και έργα που χρηματοδοτούνται για την υποστήριξη, καθοδήγηση και την αποτελεσματικότερη διεθνή δικτύωση των Ελληνικών Επιχειρήσεων αξιοποιώντας το δίκτυο των πρεσβειών.

Επίσης στην εκδήλωση συμμετείχαν ξένοι Εμπορικοί Ακόλουθοι από τις χώρες Βιετνάμ (ο κ. Tang Cuong Lam, Vietnam' s Economic and Commercial Counselor ), Ταϊβάν (ο κ. Lο Ching-Jung, Director Economic Division - Taipei Representative Office in Greece), Αίγυπτο (η κα. Fotini Zafiraki, Egypt's Economic and Commercial Counselor), ΝότιαΚορέα (οκ.  Byeong IL Woo Republic of Korea' s Economic and Commercial Counselor) καιΚαζακστάν (οκ.  Zhumadilov  Almasbec, Kazakhstan'sEmbassy  SecondSecretary-EconomicandCommercialCounselor), προκειμένου να παρουσιάσουν το επενδυτικό περιβάλλον της χώρας τους και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρονται.

Μετά το τέλος της ημερίδας ενημέρωσης προγραμματίστηκαν διμερείς επιχειρηματικές επαφές-συναντήσεις (B2B) και συναντήσεις επιχειρηματιών με τους Εμπορικούς Ακολούθους και τα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών.

 Παράλληλα προγραμματίστηκε για τους συμμετέχοντες μια σειρά επιτόπιων επισκέψεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Νομό Έβρου, ενώ ο Εμπορικός Σύλλογος και το Επιμελητήριο Έβρου διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα: ''Η προστασία και η ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην οικονομική κρίση'' με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων:

Επιπλέον, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Έβρου σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Χημικών διοργάνωσε στο χώρο της Έκθεσης ημερίδα με θέμα: ''Προϊόντα του Τόπου μου – Προϊόντα της Καρδιάς μου'', όπου παρουσιάστηκαν τα Μεσογειακά πρότυπα διατροφής σε συνάρτηση με τα τοπικά προϊόντα της περιοχής και οι ενέργειες-δράσεις προώθησής τους μέσω του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το Ελληνο – Τουρκικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος εξασφάλισε αποκλειστικά για τα μέλη του τη δωρεάν συμμετοχή τους στην έκθεση και τις παράλληλες ράσεις που πραγματοποιήθηκαν, ενώ τα μέλη που τελικά συμμετείχαν ανήλθαν στα πέντε.

Δράση:

Southeast Europe Business Forum

Ημερομηνία:

22-23 Νοεμβρίου 2012

Το Ελληνο – Τουρκικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος κατάφερε να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του σε άλλο ένα υψηλού επιπέδου συνέδριο το «SoutheastEuropeBusinessForum», το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη 22-23 Νοεμβρίου 2012. Το συνέδριο απευθυνόταν κυρίως σε επιχειρήσεις από τις χώρες των Βαλκανίων και στην Τουρκία επικεντρώθηκε στου παρακάτω τομείς:

Πέρα από το Ελληνο – Τουρκικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος ανάμεσα στου διοργανωτές του συνεδρίου ήταν: το Αλβανικό Πρακτορείο Επενδύσεων και Ανάπτυξης (AlbanianInvestmentDevelopmentAgency), το Πρακτορείο Προώθησης Εξωτερικών Επενδύσεων της Βοσνίας & Ερζεγοβίνης (ForeignInvestmentPromotionAgency (FIPA), BosniaandHerzegovina), το Βουλγαρικό Οικονομικό Φόρουμ (BulgariaEconomicForum), η Ένωση Εργοδοτών Κρατίας (CroatianEmployers' Association, HUP), ο Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων Μαυροβουνίου (MontenegrinInvestment PromotionAgency), το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βουκουρεστίου (BucharestChamberofCommerceandIndustry, Romania), το Εμπορικό Επιμελητήριο Σερβίας (SerbianChamberofCommerce), το Συμβούλιο Εξωτερικών Οικονομικών Σχέσεων Τουρκίας (ForeignEconomicRelationsBoard, DEİK).

Επιγραμματικά αναφέρονται παρακάτω κάποιοι από τους ομιλητές που συμμετείχαν στο συνέδριο:

 

H.E. Mr. Taner Yıldız, Minister of Energy and Natural Resources of the Republic of Turkey

H.E. Mr. Nickolay Mladenov, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria

Mr. Jean-Marc Peterschmitt, Managing Director, Central and South Eastern Europe, EBRD

Mr. Alain Terraillon, Representative for Turkey, European Investment Bank (EIB)

Mr. Andrey Kondakov, President, Black Sea Trade and Development Bank

Mr. Zlatozar Sourlekov, Member of the Supervisory Board, Corporate Commercial Bank, Bulgaria (Strategic partner of SEEBF)

H.E. Mr. Sergiu Ciobanu, Vice Minister of Economy of the Republic of Moldova

Ms. Stefka Slavova, Alternate Director for Poland, Bulgaria and Albania, Board of Directors, EBRD

Mr. Hido Biščević, Secretary General of Regional Cooperation Council

Mr. Branimir Muidža, General Manager Bosnia and Herzegovina and Croatia, Heidelberg Cement Group

Mr. Alex Nestor, Director of Corporate and External Affairs – Bulgaria, Dundee Precious Metals Inc. (Industry partner of SEEBF)

Mr. Ruediger Hoeben-Stoermer, Chief Executive Officer, Lufthansa Techink Sofia και πολλοί άλλοι.

Το Ελληνο – Τουρκικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος κατάφερε να εξασφαλίσει και τη δίκη του συμμετοχή σε μια απο τις παράλληλες συνεδρίες, όπου είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δράσεις του και να προβάλει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι φορείς στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των εμπορικών σχέσεων. Μέσα από δράσεις που διοργανώνουν οι φορείς όπως συνέδρια, ημερίδες, B2B συναντήσεις και πολλά άλλα παρέχεται στα μέλη τους η δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα δίκτυο επαφών και να έχουν πρόσβαση σε συνεργασίες και συνέργειες με επιχειρήσεις που ανταποκρίνονται στη δραστηριότητα τους, ενισχύοντας τον εξωστρεφή χαρακτήρα των επιχειρήσεων τους, γεγονός που αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα τους ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης όπως αυτή που διανύουμε.

 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
 2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ
 3. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΖΗΤΗΣΕΩΝ
 4. ΣΥΜΦΩΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
 5. ΝΕΑ ΜΕΛΗ
  1. Ελληνική Υφαντουργία
  2. Ερ Μαρτιτιμ Α.Ε.
  3. Βούλης Χημικά
  4. Βικελίδης- Χρυσανθίδης
  5. Φάρμα Κουκάκη
  6. INART
  7. Παλαιοχωρινός Φωτιστικά
  8. Mediterranean Palace Hotel
  9. Balance Accounting ΕΠΕ
  10. Hyatt Regency Hotel
  11. Minima Travel

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Δράση:

Επιχειρηματική Αποστολή ΕΤ.Ε.Β.Ε στο «WorldTradeBridge – Construction» σε

Συνεργασία με την TUSKON

Ημερομηνία:

04 - 10 Ιουνίου 2012

Ένας από τους στόχους του Επιμελητηρίου είναι η ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων/μελών του στη γειτονική Τουρκία και ένας από τους τρόπους για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι η διοργάνωση  εξερχόμενων επιχειρηματικών αποστολών προς την Τουρκία, καθώς και η υποδοχή εισερχομένων επιχειρηματικών αποστολών από την Τουρκία.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό το Ελληνο- Τουρκικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με την Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών και Βιομηχανιών Τουρκίας TUSKON, με την οποία υπέγραψε και σύμφωνο συνεργασίας μέσα στο 2012, διοργάνωσε στοχευμένη εξερχόμενη επιχειρηματική αποστολή στον κατασκευαστικό κλάδο στο «TradeBridge: Construction»,  από τις 04 έως τις 10 Ιουνίου 2012.

 Στο Trade Bridge φιλοξενούνται κάθε χρόνο επιχειρηματίες από περισσότερες από 150 χώρες, ενώ ο αριθμός των συμμετεχόντων από τις χώρες εκτός της διοργανώτριας Τουρκίας ξεπερνά τους 1.500. Η ανταπόκριση και αυξημένη συμμετοχή στις εκδηλώσεις αυτές της TUSKON εξασφαλίζονται από την άρτια διοργάνωση του φορέα, καθώς οι επιχειρηματικές συναντήσεις προγραμματίζονται με συγκεκριμένα κριτήρια για την καλύτερη δυνατή αντιστοίχηση των επιχειρήσεων και την επίτευξη των μέγιστων δυνατών αποτελεσμάτων. Από το Ελληνο – Τουρκικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος συμμετείχαν έξι επιχειρήσεις, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι την έναρξη της εκήλωσης χαιρέτισε ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας κ. Ταγίπ Ερντογάν.

Δράση:

Επιχειρηματική Αποστολή ΕΤ.Ε.Β.Ε στο «WorldTradeBridge – Textile» σε

Συνεργασία με την TUSKON

Ημερομηνία:

27 – 29 Νοεμβρίου 2012

Το Ελληνο- Τουρκικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του πραγματοποίησε δεύτερη κλαδική επιχειρηματική αποστολή σε συνεργασία με την Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών και Βιομηχανιών Τουρκίας (TUSKON) στις 27-29 Νοεμβρίου 2012, στην Κωνσταντινούπολη.

Η αποστολή ήταν στοχευμένη στον κλάδο του υφάσματος και όπως είθεσται στις διοργανώσεις αυτές της TUSKON οι επιχειρηματίες που συμμετείχαν προέρχονταν από περισσότερες από 150 χώρες και ξεπερνούσαν τους 1.500 συμμετέχοντες, πέραν αυτών που συμμετείχαν από την Τουρκία. Παρότι υπήρχε η εμπειρία της προηγούμενης συμμετοχής και παρά τις θετικές εντυπώσεις που μεταφέρθηκαν από τα μέλη που συμμετείχαν στην αποστολή του κατασκευαστικού κλάδου η ανταπόκριση στην συγκεκριμένη αποστολή υπήρξε περιορισμένη με τελικό συμμετέχοντα μόνο μια εταιρεία μη μέλος του Επιμελητηρίου. 

Στη διάρκεια του 2012 το Ελληνοτουρκικό Επιμελητήριο Βορείου μέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του και έχοντας επεκτείνει το δίκτυο συνεργασιών και επαφών του κατάφερε να πραγματοποιήσει περισσότερες από είκοσι ενημερώσεις προς τα μέλη του για διάφορα θέματα όπως συμμετοχή σε εκθέσεις, σε συνέδρια, προσκλήσεις σε εκδηλώσεις και άλλα.

Πιο συγκεκριμένα το Ελληνο – Τουρκικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος βάση ενημερώσεων που έλαβε το ίδιο από συνεργαζόμενους φορείς ενημέρωσε τα μέλη του για εκθέσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην Τουρκία μέσα στο 2012 και στις οποίες ήταν εξασφαλισμένα τα έξοδα συμμετοχής και μεταφοράς από και πρός τον χώρο διεξαγωγής των εκθέσεων. Ανάμεσα στις εκθέσεις για τις οποίες έλαβαν γνώση τα μέλη ήταν: Έκθεση Πόρτα – Γυαλί, Έκθεση Σκαφών, Έκθεση Κουζίνα – Έπιπλο Μπάνιου και Εντιχοισμένες Συεσκευές, Έκθεση Κεραμικών Πλακιδίων Μπάνιου και Κουζίνας, Έκθεση Γραφικής Ύλης- Σχολικών Ειδών και Ειδών Γραφείου, Έκθεση Φρούτων και Λαχανικών, Έκθεση Προϊόντων και Τεχνολογιών Μαρμάρου και Φυσικής Πέτρας, Έκθεση Βιομηχανίας Χρωμάτων- Βερνικιών – Πρώτων Υλών και Βοηθητικών Προϊόντων, Έκθεση Βιομηχανικής Χημείας, Έκθεση Εσπεριδοειδών.

Πέρα από τις ενημερώσεις για τις εκθέσεις αυτές το Επιμελητήριο πραγματοποίησε, κατόπιν αιτήματος μελών του, επαφές με διοργανώτριες εταιρείες για την κάλυψη των εξόδων διαμονής και μεταφοράς από και προς το χώρο της διοργάνωσης, για τουλάχιστον τέσσερις επιπλέον εκθέσεις σε κάποιες εκ τις οποίες κατάφερε να εξασφαλίσει την συμμετοχή τους.

Το Ελληνο – Τουρκικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος πέρα πό τις ενημερώσεις που πραγματοποίησε για ημερίδες, συνέδρια και δράσεις στις οποίες συμμετείχε το ίδιο σε συνεργασία και με άλλους φορείς όπως η ημερίδα με τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και το ICBSThessalonikiBusinessCollege «Εξαγωγές με Κέρδος», η στρογγυλή τράπεζα με θέμα τις Ελληνο – Τουρκικές Επιχειρηματικές Σχέσεις στο πλαίσιο του BusinessAdvisoryCouncil, η έκθεση Alexpo η οποία πραγματοποιήθηκε από το Επιμελητήριο του Έβρου και στην οποία τα μέλη του Επιμελητηρίου είχαν δωρεάν συμμετοχή και το συνέδριο SoutheastEuropeanBusinessForum το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη σε συνεργασία με διάφορους φορείς από τα Βαλκάνια και την Τουρκία, ενημέρωσε τα μέλη του και για άλλες δράσεις. Οι δράσεις αυτές διοργανώθηκαν από διάφορους φορείς και η θεματολογία τους διέφερε ανά περίσταση, όπως για παράδειγμα η ημερίδα που πραγματοποιήθηκε από το Δίκτυο Συμφώνου του ΟΗΕ, η ημερίδα που πραγματοποιήθηκε από την Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορέιου Ελλάδος, η συναυλία κλασσικής Τουρκικής μουσικής, η επιχειρηματική αποστολή που πραγματοποίησε η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης στη Σμύρνη, η ομιλία που πραγματοποίησε ο Υπουργός Ναυτιλίας ως προσκεκλημένος του PropellerClubThessalonikis και άλλα για τα οποία τα μέλη είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να συμμετάσχουν.

Επιπλέον, το Επιμελητήριο κατάφερε να εξασφαλίσει από έναν από τους μεγαλύτερους συνεργαζόμενους φορείς στην Τουρκία προσφορές και ζητήσεις από Τουρκικές επιχειρήσεις τις οποίες σε πρώτη φάση προωθούσε σε μορφή ενημερώσεων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του, ενώ  στη συνέχεια αναρτούσε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον ιστότοπο του, στον οποίο έχουν πρόσβαση αποκλειστικά τα μέλη του.

Ανάμεσα στις ενημερώσεις που λάβανε τα μέλη του Επιμελητηρίου μέσα στο 2012 ήτανε και αυτή για το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, παρέχει στα μέλη του Επιμελητηρίου την αποκλειστική πρόσβαση σε μια βάση δεδομένων ζητήσεων και προσφορών από Τουρκικές Επιχειρήσεις.

Τέλος, τα μέλη του Ελληνο – Τουρκικού επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος έλαβαν ενημερώσεις σχετικά με μαθήματα που πραγματοποιεί το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με το οποίο έχει υπογαφεί σύμφωνο συνεργασίας και το οποίο παραχωρεί αποκλειστικά για τα μέλη του Επιμελητηρίου -20% έκπτωση, για την παρακολούθηση γλώσσας για ειδικούς σκοπούς.

 Ένας από τους καταστατικούς σκοπούς του Ελληνο- Τουρκικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος είναι η εξυπηρέτηση των ζητήσεων των μελών του. Στόχος του Επιμελητηρίου μέσα από την εξυπηρέτηση των ζητήσεων αυτών δεν είναι άλλος από την υποστήριξη των μελών του τόσο για ζητήσεις που αφορούν σε επιχειρηματικές και εμπορικές συνδιαλλαγές, όπως για παράδειγμα η ανεύρεση συνεργατών στην γειτονική αγορά, όσο και σε πρακτικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα η ανεύρεση πληροφοριών.

Ώστοσο το 2012 ήταν η πρώτη χρονία μετά την ίδρυση του που το Επιμελητήριο μπορούσε να ανταποκριθεί στις ζητήσεις αυτές, καθώς στη διάρκεια των προηγούμενων ετών κατάφερε να δημιουργήσει ένα δίκτυο επαφών και συνεργατών, μέσα από το οποίο του δίνεται η δυνατότητα στην παρούσα φάση να αντλεί πληροφορίες και κατ’ επέκταση να εξυπηρετεί τα μέλη του.

Στο πλαίσιο αυτό, το Επιμελητήριο έλαβε μέσα στο 2012 από μέλη του, περισσότερες από είκοσι ζητήσεις, στις περισσότερες από τις οποίες κατάφερε να ανταποκριθεί σε ικανοποιητικό βαθμό. Ανάμεσα στις ζητήσεις αυτές, επτά αφορούσαν σε αναζήτηση συνεργατών σε διαφορετικούς κλάδους είτε για εισαγωγές είτε για εξαγωγές. Το Επιμελητήριο κατάφερε να ανταποκριθεί σε τουλάχιστον πέντε από αυτές τις ζητήσεις.

Τρείς εκ των ζητήσεων αφορούσαν σε πληροφορίες επιδοτήσεων από την Τουρκική κυβέρνηση, σε διαδικασίες ίδρυσης επιχειρήσεων στην Τουρκία εν γένει και σε διαδικασίες ίδρυσης επιχειρήσεων σε Ελεύθερες Ευρωπαϊκές Ζώνες πιο συγκεκριμένα. Και σε αυτήν την περίπτωση το Επιμελητήριο κατάφερε να ανταποκριθεί και να συλλέξει μέσα από επικοινωνίες με αρμόδια όργανα τις απαραίτητες πληροφορίες, προωθώντας τες εν συνεχεία στα ενδιαφερόμενα μέλη του.

Δύο από τις ζητήσεις που έλαβε το Επιμελητήριο προήλθαν από Τουρκικούς φορείς με τους οποίους συνεργάζεται το Επιμελητήριο. Και στις δύο περιπτώσεις μετά από σχετική έρευνα που πραγματοποίησε το Επιμελητήριο κατάφερε να συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες και να τις πορωθήσει στους φορείς προς ενημέρωση των μελών τους.

Επιπλέον, μια από τις ζητήσεις που έλαβε το Επιμελητήριο από μέλος του αφορούσε στην έρευση Τούρκου Χημικού για εργασία στην επιχείρηση που διατηρεί στην Τουρκία σε συγκεκριμένη περιοχή. Παρότι η εύρεση εργαζομένων δεν περιλαμβάνεται προς το παρόν στις υπηρεσίες που παρέχει το Ελληνο – Τουρκικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος στα μέλη του, κατόπιν επικοινωνίας με το αντίστοιχο επιμελητήριο κατάφερε να καλύψει σε πρώτη φάση τη ζήτηση αυτή του μέλους του.

Επιπροσθέτως, κάποιες από τις ζητήσεις που έλαβε το Επιμελητήριο αφορούσαν στην έρευση μεταφραστών, είτε για μετάφραση υλικού, είτε για την παροχή μεταφραστικής υποστήριξης σε επιχειρηματικές συναντήσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις το Επιμελητήριο ανταποκρίθηκε στις ζητήσεις αυτές προτείνοντας στα μέλη του Επιμελητηρίου επαγγελματίες με τους οποίους το ίδιο το Επιμελητήριο διατηρεί συνεργασία και από τους οποίους έχει φροντίσει να εξασφαλίσει πρώτα προνομιακές τιμές αποκλειστικά για τα μέλη του.

Τέλος, το Επιμελητήριο έλαβε ζητήσεις για συνεργασίες από Τουρκικές εταιρείες που αφορούσαν σε συγκεκριμένα προϊόντα και κλάδους, τις οποίες εν συνεχεία προώθησε στα μέλη του τα οποία ανταποκρίνονταν στην ζήτηση αυτή.

Το Ελληνο- Τουρκικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος στα πλαίσια των στόχων που έχει θέσει, έχοντας πάντα ως γνώμονα την ενίσχυση των Μελών του, μέσα από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, υπέγραψε σύμφωνο συνεργασίας με τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος. Ο ΣΒΒΕ είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο δραστήριους φορείς της Βόρειας Ελλάδας με εμπειρία χρόνων στις εμπορικές και επιχειρηματικές σχέσεις και συνδιαλλαγές. Το σύμφωνο υπεγράφει από τον Πρόεδρο του ΣΕΒΕ κ. Δημήτριο Λακασά και τον Αντιπρόεδρο του Ελληνο- Τουρκικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος κ. Δημήτριο Συμεωνίδη στις 27 Μαρτίου 2012.

Στις 28 Μαρτίου 2012 το Ελληνο – Τουρκικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος υπέγραψε σύμφωνο συνεργασίας με την Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών και Βιομηχανιών Τουρκίας (TUSKON). Η TUSKON είναι ένας από τους μεγαλύτερους και γνωστότερους φορείς της Τουρκίας, αποτελείται από επτά διαφορετικές περιφερειακές ομοσπονδίες επιχειρήσεων, δραστηριοποιείται σε 80 επαρχίες της Τουρκίας, και περιλαμβάνει 192 επιχειρηματικές ενώσεις που αριθμούν περισσότερα από 47.000 μέλη. Το σύμφωνο συνεργασίας υπέργραψαν ο κ. AbdulahirKahraman, Μέλος του Δ.Σ της TUSKON και ο κ. Δημήτριος Συμεωνίδης, Αντιπρόεδρος του Ελληνο – Τουρκικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος.

Στις 10 Μαΐου 2012 το Ελληνο – Τουρκικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος υπέγραψε σύμφωνο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Το σύμφωνο υπεγράφη από τον Πρόεδρο του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονία κ. Κυρκιλή και τον Πρόεδρο του Ελληνο – Τουρκικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος κ. Ζαννώ Απικιάν.

 

Για το 2012 οι δράσεις και οι θέσεις του Ελληνοτουρκικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος καλύφθηκαν από τον μηνιαίο, εβδομαδιαίο και ημερήσιο τύπο.

Συγκεκριμένα, για τις εκδηλώσεις ενημερωτικού χαρακτήρα που υλοποίησε το Επιμελητήριο, καθώς και για τη συμμετοχή του σε εκθέσεις η δημοσιοποίηση του έργου του είναι η εξής:

Δημοσιεύσειςστον έντυπο τύπο

10

Δημοσιεύσεις στον ηλεκτρονικό τύπο

25

Δελτία Τύπου

8

Συνεντεύξεις

3

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

 

Το Ελληνοτουρκικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος συστάθηκε τον Αύγουστο του 2009 με στόχο να συμβάλει με τον πιο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο στην άρση των εμποδίων για τη διεύρυνση των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Στοχεύει στη βελτίωση των διμερών σχέσεων με σεβασμό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την ιστορία των δύο λαών, ενώ παράλληλα στηρίζει κάθε πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό το Ελληνοτουρκικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος σκοπεύει να πραγματοποιήσει μέσα στο 2012 τις παρακάτω δράσεις:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΡΑΣΗ

Απρίλιος 2013

Money Show

Ιούνιος 2013

Futuralia 2013

Ιούλιος 2012

Επιχειρηματική αποστολή από την Τουρκία σε συνεργασία με κάποιο Τουρκικό Επιμελητήριο, σε κλάδο τον οποίο θα μας προτείνουν αυτοί.

Σεπτέμβριος 2012

Οργάνωση συµµετοχής Ελληνικών εταιριών σε κλαδικές εκθέσεις στους τομείς: τρόφιμο/ποτό, τουρισμός, κατασκευαστικές, ένδυση-υπόδηση

Σεπτέμβριος 2012

Ενημερωτική ημερίδα

Οκτώβριος 2012

Συνδιοργάνωση με την Εταιρεία Logistics Ελλάδος συνεδρίου για τις διαμεταφορές.

Νοέμβριος 2012

Επιχειρηματική Αποστολή στην Τουρκία σε συνεργασία με ΣΕΒ & ΣΕΒΕ & ΠΣΕ & ΣΕΚ

Νοέμβριος 2012

Άλλες δράσεις Επιμελητηρίου