RizVN LoginΑπολογισμός Ελληνο- Τουρκικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος 2011

apologismos

Από την ίδρυση του το 2009 έως και σήμερα το Ελληνο- Τουρκικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος έχει ως στόχο την προώθηση των Ελληνικών επιχειρήσεων/μελών του στην Τουρκική αγορά και αντιστρόφως, την εξειδικευμένη παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη του, την ανεύρεση συνεργατών για τις επιχειρήσεις/ μέλη του, την προώθηση των προϊόντων τους, καθώς και την προώθηση των εμπορικών συναλλαγών εν γένει, ανάμεσα στις δύο χώρες.

Οι παραπάνω σκοποί επιτεύχθηκαν μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων, όπως ημερίδες, workshops, επιχειρηματικές αποστολές, συμμετοχή σε εκθέσεις και εκπροσώπηση σε άλλους φορείς.

Επιπλέον, ανάμεσα στις άλλες δράσεις του το Επιμελητήριο υπέβαλε προτάσεις για να συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, έτσι ώστε να εξασφαλίσει αναγκαίους πόρους για την πραγματοποίηση δράσεων, οι οποίες επίσης στοχεύουν στην ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών.

Με βάση όλα τα παραπάνω το Ελληνο- Τουρκικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος επεδίωξε να στηρίξει την δράση των μελών του, η οποία επικεντρώνεται σε μια γειτονική αγορά, η συνεργασία με την οποία μπορεί να είναι μακροχρόνια, αλλά και επικερδής και για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη και συνεπώς και για την Ελλάδα και την Τουρκία.

Στο πλαίσιο αυτό θα σας παρουσιάσουμε έναν απολογισμό των δράσεων μας για το 2010-2011, καθώς και τον σχεδιασμό και τον προϋπολογισμό των δράσεων για το 2012.

 

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δράση: Ελλάδα- Τουρκία: Πρό(σ)κληση Συνεργασίας

Ημερομηνία: 26 Νοεμβρίου 2011

Το Ελληνο-Τουρκικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος διοργάνωσε ημερίδα με θέμα: «Ελλάδα Ÿ Τουρκία: Πρό(σ)κληση Συνεργασίας», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2011, στις 18:00, στο ξενοδοχείο Hyatt Regency, στα πλαίσια του πολυσυνεδρίου «Money Show».

Σκοπός της ημερίδας ήταν να σκιαγραφηθούν οι πιθανότητες που υπάρχουν στην παρούσα οικονομική κατάσταση για ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών και εμπορικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και την Τουρκία, καθώς και τα πιθανά οφέλη που μπορεί να προκύψουν από αυτές. Επιπλέον, μέσα από παραδείγματα επιχειρήσεων που ήδη δραστηριοποιούνται στις δύο χώρες, αναδείχτηκαν οι οικονομικές και νομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες στην εκάστοτε χώρα.

Στην ημερίδα οι ομιλητές αναφέρθηκαν στην έκδηλη πλέον ανάγκη οι επιχειρηματίες να στραφούν προς τις εξαγωγές, λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης, η οποία μπορεί να έχει επηρεάσει την Ελλάδα σε μεγάλο βαθμό, καθώς και Ευρώπη και τις Δυτικές χώρες, προκαλώντας ανησυχία για τις εξελίξεις που μπορεί να υπάρξουν. Επιπλέον, οι παρουσιάσεις επικεντρώθηκαν στη συμπληρωματικότητα που μπορεί να έχουν οι οικονομίες των δύο χωρών και στον τρόπο με τον οποίο μπορούν αυτές να αναδειχτούν μέσα από την επιχειρηματική και εμπορική δραστηριότητα.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό οι ομιλητές αναφέρθηκαν στην αύξηση η οποία έχει ήδη παρατηρηθεί στο διμερές εμπόριο Ελλάδας- Τουρκίας σε αρκετούς τομείς, αλλά και στην ανάγκη αυτή η συνεργασία να επεκταθεί σε όσο το δυνατό περισσότερους τομείς, στους οποίους φαίνεται να έχουν ήδη διαμορφωθεί οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

Η ημερίδα υπήρξε επιτυχής με τη συμμετοχή να ξεπερνά το αναμενόμενο και με τη συμμετοχή σε αυτή ως ομιλητών, αναγνωρισμένων επιχειρηματιών, πολιτικών και δημοσιογράφων όπως του κ. Κωνσταντίνου Κατσιμίγα, Εκτελεστικού Γραμματέα Α.Μ.Θ., του κ. Αλέξανδρου Αλεξιάδη, Συμβούλου ΟΕΥ Α', Επικεφαλής Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος, του κ. Γεώργιου Μυλωνά, Πρόεδρου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ALUMIL, της κα. Burcu Akdari, Πρόεδρου των Νέων Επιχειρηματιών Τουρκίας και της κα. Κάκη Μπαλή, δημοσιογράφου του Αγγελιοφόρου.

 

Δράση: 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics και 1st Southeast European Congress on Supply Chain Management

Ημερομηνία: 11-12 Νοεμβρίου 2011

Το Ελληνο- Τουρκικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος μετά από σχετική πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρείας Logistics Βορείου Ελλάδος δέχτηκε να θέσει υπό την αιγίδα του το 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics και 1st Southeast European Congress on Supply Chain Management.

Ανάμεσα σε άλλους φορείς, αρχές και επιχειρήσεις που παραχώρησαν την αιγίδα τους για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης εκδήλωσης περιλαμβάνονται και το Υπουργείο Εξωτερικών, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Ινστιτούτο Μεταφορών, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδας, το Ελληνο- Ιταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο και τέλος η Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς.

Το λογότυπο του Ελληνο- Τουρκικού Επιμελητηρίου όπως και των υπόλοιπων φορέων υπήρχε τόσο στο έντυπο υλικό του Συνεδρίου, όσο και στο ηλεκτρονικό υλικό, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην προβολή του Επιμελητηρίου μέσα και από άλλες δράσεις πέρα από τις δικές του κα διευρύνοντας τους τομείς από τους οποίους θα μπορούσε να προσελκύσει νέα μέλη.

 

2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Δράση: Επιχειρηματική Αποστολή ΕΤ.Ε.Β.Ε στην Κωνσταντινούπολη

Ημερομηνία: 31 Μαρτίου 2011- 03 Απριλίου 2011

Ένας από τους στόχους του Επιμελητηρίου είναι η ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων/μελών του στη γειτονική Τουρκία και ένας από τους τρόπους για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι η διοργάνωση  εξερχόμενων επιχειρηματικών αποστολών προς την Τουρκία, καθώς και η υποδοχή εισερχομένων επιχειρηματικών αποστολών από την Τουρκία.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό το Ελληνο- Τουρκικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με το Εμπορικό Επιμελητήριο της Κωνσταντινούπολης πραγματοποίησε εξερχόμενη επιχειρηματική αποστολή από τις 31 Μαρτίου 2011 έως τις 03 Απριλίου 2011.

Στην επιχειρηματική αποστολή συμμετείχαν τριάντα τρεις εταιρείες από διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας.  Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, τα μέλη είχαν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές επαφές τους, να ξεκινήσουν νέες συνεργασίες, αλλά και να βρουν εγκυρότερους και άμεσους διαύλους επικοινωνίας. Ο αριθμός των αντίστοιχων Τουρκικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στις επιχειρηματικές συναντήσεις ανήλθε στις εκατόν είκοσι.

 

Δράση: Επιχειρηματική Αποστολή Εμπορικού Επιμελητηρίου Κωνσταντινούπολης στη Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία: 08 Μαΐου 2011

Το Ελληνο- Τουρκικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, υποδέχτηκε στη Θεσσαλονίκη επιχειρηματική αποστολή, η οποία πραγματοποιήθηκε από το Εμπορικό Επιμελητήριο Κωνσταντινούπολης, στα πλαίσια της συμμετοχής τους στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου.

Η επιχειρηματική αποστολή έκανε εθιμοτυπικές συναντήσεις. Στο πλαίσιο αυτό το Ελληνο- Τουρκικό Επιμελητήριο φρόντισε το Εμπορικό Επιμελητήριο Κωνσταντινούπολης να πραγματοποιήσει εθιμοτυπικές συναντήσεις με φορείς και αρχές της πόλης, με τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου συνόδευσαν την αποστολή σε όλες τις συναντήσεις. Σε συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της επιχειρηματικής αποστολής συμφωνήθηκε η επομένη αποστολή που θα πραγματοποιηθεί από το Εμπορικό Επιμελητήριο Κωνσταντινούπολης να μην έχει μόνο εθιμοτυπικό χαρακτήρα, αλλά να προγραμματιστούν και B2B συναντήσεις με τα μέλη του Ελληνο- Τουρκικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος.

 

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στη διάρκεια του 2011 το Ελληνοτουρκικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος υπέβαλε πέντε προτάσεις για προγράμματα, με σκοπό την ενίσχυση διασυνοριακών δράσεων που έχουν ως στόχο την δημιουργία συνεργιών σε επιχειρηματικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο μέσω του συνδυασμού των δυνατοτήτων των χωρών εταίρων. Επιπλέον, ένας ακόμη στόχος της υποβολής προτάσεων για τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου σε προγράμματα είναι η ενίσχυση της προσβασιμότητας, της επικοινωνίας, των μεταφορών και των εμπορικών δεσμών ανάμεσα στις χώρες εταίρους.

Παρακάτω δίνονται στοιχεία για τα προγράμματα στα οποία το Επιμελητήριο υπέβαλε προτάσεις και αναμένει την αξιολόγηση τους μέσα στο 2012.


Τίτλος Προγράμματος: NebuLa Life Long Learning

Ημερομηνία κατάθεσης: Ιούλιος 2011

Συνεργαζόμενες χώρες: Τουρκία, Βουλγαρία, Ελλάδα

Το έργο Nebula αποσκοπεί στην ενίσχυση της προσβασιμότητας σε πόρους εκμάθησης της ελληνικής και τουρκικής γλώσσας, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η αμοιβαία εκμάθηση τους στην Ελλάδα, την Τουρκία και τη Βουλγαρία. Για το σκοπό αυτό το έργο θα αξιοποιήσει τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, προτείνοντας μια σειρά από σενάρια για τη χρήση τους, διευκολύνοντας την εκμάθηση των βασικών ελληνικών και τουρκικών στις γειτονικές αυτές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

 

Τίτλος Προγράμματος: SafeFood.Net, Black Sea Basin 2007-2013

Ημερομηνία κατάθεσης: 10.11.2011

Συνεργαζόμενες χώρες: Ελλάδα, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία, Γεωργία

Το πρόγραμμα  SafeFood.Net κατατέθηκε στα πλαίσια του Black Sea Basin 2007-2013 σε συνεργασία με τις παρακάτω χώρες: Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία και Γεωργία. Οι εταίροι που συμμετέχουν από την Ελλάδα είναι το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Ελληνο- Τουρκικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος.

Τα Εναλλακτικά Δίκτυα Τροφίμων (SafeFood.Net) ορίζονται κατά προσέγγιση ως δίκτυα που είναι κατά τρόπο διαφορετικά από τα συμβατικά. Ο όρος των «Εναλλακτικών Δικτύων Τροφίμων» χρησιμοποιείται ως ευρύς όρος στον οποίο συγκαταλέγονται νεοεμφανιζόμενα δίκτυα παραγωγών, καταναλωτών και άλλων παραγόντων που ενσωματώνουν εναλλακτικές λύσεις από την τυποποιημένη βιομηχανική αλυσίδα εφοδιασμού με τρόφιμα.

Στόχοι της πρότασης είναι:

1. Η ανάπτυξη καινοτομιών στην προώθηση εναλλακτικών τρόπων διατροφής με βάση τα τοπικά- παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, που χρησιμοποιούνται ως υγιή/ εναλλακτικά τρόφιμα, σύμφωνα με τις γαστρονομικές συνήθειες της κάθε περιοχής.

2. Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην προώθηση και την εμπορία των τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων.

3. Η δημιουργία προϋποθέσεων για την ύπαρξη συνεργιών και διασυνοριακών συνεργασιών μέσω δομημένων δικτύων.

Οι στόχοι που αναφέρθηκαν παραπάνω θα υλοποιηθούν μέσα από έναν αριθμό δράσεων όπως αυτές προβλέπονται στον προγραμματισμό που έχει ήδη γίνει και η διάρκεια τους θα είναι είκοσι δύο μήνες.

 

Τίτλος Προγράμματος: Promotion of Black Sea Organic Products through Innovative Labeling Procedures – BIO-LABEL, Black Sea Basin 2007-2013

Ημερομηνία κατάθεσης: 10.11.2011

Συνεργαζόμενες χώρες: Ελλάδα, Ρουμανία, Γεωργία, Αρμενία, Βουλγαρία

Στην πρόταση αυτή συμμετέχουν εταίροι από την Ελλάδα και την Ρουμανία. Οι εταίροι από Ελλάδα είναι το Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων και το Ελληνοτουρκικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος.

Στόχος της πρότασης είναι:

1. Η προώθηση των βιολογικών προϊόντων της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας, η οποία θα επιτρέψει στους παραγωγούς να συνεργαστούν πέρα από εθνικό επίπεδο

2. Η προώθηση βιολογικών προϊόντων κάτω από μια κοινή «Ετικέτα» (Brand)

3. Η παροχή βοήθειας στις τοπικές κοινωνίες στις αρνητικές συνέπειες που αντιμετωπίζουν στις παραδοσιακές, ανταγωνιστικές και μη- κερδοφόρες καλλιέργειες

4. Η μελέτη και ανάλυση της παρούσας παραγωγικής διαδικασίας βιολογικών προϊόντων

5. Η δημιουργία ενός κοινού δικτύου συνεργασίας ανάμεσα στους παραγωγούς, τους προμηθευτές και τους εμπόρους.

Οι στόχοι που αναφέρθηκαν παραπάνω θα υλοποιηθούν μέσα από έναν αριθμό δράσεων όπως αυτές προβλέπονται στον προγραμματισμό που έχει ήδη γίνει και η διάρκεια τους θα είναι είκοσι δύο μήνες.

 

Τίτλος Προγράμματος: Promotion of traditional organic gastronomy through innovative application tools, Acronym: ORG-GAST, Black Sea Basin 2007-2013

Ημερομηνία κατάθεσης: 10.11.2011

Συνεργαζόμενες χώρες: Ελλάδα, Ρουμανία

Στην πρόταση αυτή συμμετέχουν εταίροι από την Ελλάδα και την Ρουμανία. Οι εταίροι από Ελλάδα είναι το Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων και το Ελληνοτουρκικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος.

Στόχος της πρότασης είναι:

Η εύρεση και ανάπτυξη μιας προτότυπης εφαρμογής την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου και η οποία θα περιλαμβάνει πληροφορίες για:

1. Τα οργανικά προϊόντα κάθε χώρας εταίρου

2. Παραδοσιακές, τοπικές συνταγές κάθε χώρας εταίρου

3. Παραδοσιακές, τοπικές εκδηλώσεις γύρω από τα προαναφερόμενα προϊόντα κάθε χώρας εταίρου

4. Έναν χάρτη παραδοσιακής γαστρονομίας

Οι στόχοι που αναφέρθηκαν παραπάνω θα υλοποιηθούν μέσα από έναν αριθμό δράσεων όπως αυτές προβλέπονται στον προγραμματισμό που έχει ήδη γίνει και η διάρκεια τους θα είναι είκοσι δύο μήνες.

 

Τίτλος Προγράμματος: Business support centers- the shortcut to cross-border economic co-operation,Black Sea Basin 2007-2013

Ημερομηνία κατάθεσης: 10.11.2011

Συνεργαζόμενες χώρες: Ελλάδα, Ρουμανία, Μολδαβία

Στην πρόταση αυτή συμμετέχουν εταίροι από την Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Μολδαβία. Ο εταίρος από Ελλάδα είναι το Ελληνοτουρκικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος.

Στόχος της πρότασης είναι:

1. Η δημιουργία ενός οικονομικού διαδικτυακού τόπου, ο οποίος θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των τριών χωρών.

2. Η διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων στις τρείς χώρες

3. Η ανάπτυξη υπηρεσιών, οι οποίες επίσης θα βοηθήσουν στην ενίσχυση των επιχειρηματικών συναλλαγών μεταξύ των χωρών/ εταίρων.

Σε όλες τις παραπάνω προτάσεις το Επιμελητήριο συμμετείχε ως εταίρος. Τέλος το Ελληνο- Τουρκικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος συμμετείχε σε ακόμη μια πρόταση ως συνεργάτης.

 

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Το Ελληνο- Τουρκικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος συμμετείχε στην 21η Detrop, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 11 έως 14 Μαρτίου 2011. Η επισκεψιμότητα της έκθεσης για το 2011 αυξήθηκε κατά 40%, καθώς την επισκέφτηκαν πάνω από 21.000 άτομα από την Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Το Επιμελητήριο έλαβε μέρος στην Detrop 2011 με στόχο να επικοινωνήσει την επερχόμενη επιχειρηματική αποστολή την οποία θα πραγματοποιούσε από τις 31 Μαρτίου 2011 έως τις 03 Απριλίου 2011. Στην απόφαση αυτή συντέλεσαν τόσο ο αριθμός των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην συγκεκριμένη έκθεση, όσο και ο κλάδος (τρόφιμα, ποτά, εξοπλισμός και μηχανήματα), αλλά τέλος το διάστημα που διαμεσολαβούσε μέχρι την πραγματοποίηση της αποστολής.

 

5. ΣΥΜΦΩΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Ελληνο- Τουρκικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος στα πλαίσια των στόχων που έχει θέσει, έχοντας πάντα ως γνώμονα την ενίσχυση των Μελών του μέσα από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, υπέγραψε σύμφωνο συνεργασίας με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία το Ελληνο- Τουρκικό Επιμελητήριο στοχεύει στην ενίσχυση του δικτύου επαφών των Μελών του, καθώς και στην αμεσότερη και εγκυρότερη ενημέρωση όπως και την εξασφάλιση της συμμετοχής των Μελών του σε δράσεις και άλλων φορέων.

Τέλος το Επιμελητήριο σχεδιάζει μέσα στο 2012 την υπογραφή Συμφώνων Συνεργασίας και με άλλους φορείς τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Τουρκία.

 

6. ΝΕΑ ΜΕΛΗ

1. Βεζύρογλου & ΣΙΑ 

2. Λουφάκης Χημικά Α.Β.Ε.Ε

3. Κατώγι & Στροφυλιά

4. Ξενοδοχεία Χανδρής Α.Ε.

5. Μαντάς Τρύφωνας & ΣΙΑ Ο.Ε

6. Δέλτα 4 Α.Ε.

7. Γεωβέτ Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.

8. ASS College

9. Θερμο- ακουστική

10. River Trans

11. Intercomm Foods A.E.

12. Επιμελητήριο Ημαθίας

13. Waxia Development

14. Ανδρεάδης Ζησιάδης ΑΤΕ

15. Επιμελητήριο Χαλκιδικής

16. ΕΛΤΟΝ Διεθνούς Εμπορίου ΑΕΒΕ

17. Orange A.E.

18. Blue Flame

19. Δημήτριος Ν. Τσόκανος Α.Β.Ε.Ε.

20. SCA Packaging Hellas A.E.

 

7. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Για το 2012 οι δράσεις και οι θέσεις του Ελληνοτουρκικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος καλύφθηκαν από τον μηνιαίο, εβδομαδιαίο και ημερήσιο τύπο.

Συγκεκριμένα, για τις εκδηλώσεις ενημερωτικού χαρακτήρα που υλοποίησε το Επιμελητήριο, καθώς και για τη συμμετοχή του σε εκθέσεις του κλάδου των βιολογικών η δημοσιοποίηση του έργου του είναι η εξής:

Δημοσιεύσεις στον έντυπο τύπο: 15

Δημοσιεύσεις στον ηλεκτρονικό τύπο: 35

Δελτία Τύπου: 5

Συνεντεύξεις: 3

Στις δημοσιοποιήσεις του Ελληνο- Τουρκικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος θα πρέπει να συμπεριληφθεί τέλος και η έκδοση Newsletter. Με μέσο αυτό το Επιμελητήριο στοχεύει στην έγκυρη ενημέρωση των μελών του σχετικά με τις δράσεις του, αλλά και σχετικά με οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις στην Ελλάδα και την Τουρκία.


 

powerpoint Παρουσίαση Πεπραγμένων
powerpoint Σχεδιασμός έτους (2012)